Vi som arbetar i Phys-Can

Phys-Can - ett internationellt samarbete

Phys-Can är ett samarbete mellan forskare från Uppsala universitet, Lund universitet, Linköping universitet, Universitetet i Agder och Bergen i Norge, Köpenhamns universitet i Danmark, Cancerinstitutet i Nederländerna, Amsterdams universitet samt Leeds universitet i Storbritannien. 

Ansvariga forskare för att lokalt genomföra projektet

Linköping Universitet

Sussanne Börjeson, legitimerad sjuksköterska och docent i omvårdnad.

Lund Universitet

Maria Hellbom, legitimerad psykolog och filosofie doktor.

Uppsala Universitet

Karin Nordin, huvudansvarig för Phys-Can, legitimerad psykolog och professor i vårdvetenskap.

Deltagande forskare i projektet:

Peter Nygren, Professor, Dept of Radiology, Oncology and Radiation ScienceOncology Uppsala university,

Birgitta Johansson, PhD, Senior lecturer in Oncology Nursing, Dept of Radiology, Oncology and Radiation Science, Uppsala university,

Pernilla Åsenlöf,  Ass Prof Physiotherapy, Dept of Neuroscience, Uppsala University

Lena Ring, Ass professor Clinical Pharmacy, Uppsala University

Sophie Langenskiöld, PhD, Researcher in Health Economics , Uppsala University

Anders Berglund, PhD, Statistician, Uppsala University

Cecilia Arving, PhD, Senior lecture,  Caring Sciences, Dept. of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University

Helena Igelström, PhD, Physiotherapy. Dept. of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University

Truls Raastad, Professor, Norwegian School of Sport Science, Oslo, Norway

Theis Theisen, Professor, Dept of Economics and Business Administration, University of Agder, Norway

Pernille Höjman, PhD, Centre of Inflammation and Metabolism, Rigshospitalet, Denmark

Galina Velikova, Professor i Onkologi, Leeds Universitet, Storbritannien

Sveinung Berntsen, Ass professor Sport Science,Universiteteti Agder, Norge

Neil K. Aaronson, Head, Dept of Psychosocial Research Division of Psychosocial Research & Epidemiology, The Netherlands Cancer Institute,  Professor, Dept of Clinical Psychology, The University of Amsterdam

Mirjam Sprangers, Professor,  Medical Psychology, Deputy Chair Department of Medical Psychology, AMC-Amsterdam Medical Center, University of Amsterdam

Laurien Buffart, PhD, EMGO Institute for Health and Care Research | VU University medical center | Department of Epidemiology and Biostatistics

Studiesamordnare Linköping:

Anna-Karin Ax, leg. Sjuksköterska

Telefon:010-1032820

E-post: anna-karin.ax@regionostergotland.se

Eva Ahlner, leg. sjukgymnast

Telefon:010-1034616

E-post: eva.ahlner@regionostergotland.se

Studiesamordnare Lund:

Anna Johnsson leg fysioterapeut

tel: +46 (0)46-177667

epost: anna.johnsson@med.lu.se

Studiesamordnare Uppsala:

Anna Henriksson leg sjuksköterska

tel: 070-1679038, 018-471 6628

epost: anna.henriksson@pubcare.uu.se

Helena Igelström leg fysioterapeut

epost: helena.igelstrom@pubcare.uu.se