Träning som medicin mot cancerrelaterad trötthet

Vad är cancerrelaterad trötthet?

Cancerrelaterad trötthet, eller cancerrelaterad fatigue som det också kallas, är en av de vanligaste biverkningarna av onkologisk behandling och drabbar ungefär 70 % av patienterna som får strålbehandling och cytostatika. Cancerrelaterad trötthet kan beskrivas som en ihållande extrem trötthet som inte går att vila bort och tröttheten sänker livskvalitén hos de som drabbas. Tröttheten kan uppkomma när som helst under sjukdomsperioden, och hos runt en tredjedel av de som drabbas blir besvären långvariga. 

Orsaken till att man drabbas av cancerrelaterad trötthet är inte helt klarlagd, men forskning tyder på att immunologiska och inflammatoriska rubbningar påverkar utvecklandet och bibehållandet av trötthet. Studier har visat att fysisk aktivitet minskar tröttheten hos patienter med cancersjukdom och därmed ökar livskvaliteten.

Varför behöver vi forska mer om träning och cancerrelaterad trötthet?

Idagsläget vet vi inte om vi bör rekommedera cancerpatienter att träna på en viss intensitet och om extra stöd för att hjälpa cancerpatienter att träna och bibehålla träning är effektivt. Dessutom är det viktigt att ta reda på vad som orsakar cancerrelaterad trötthet, hur kostnadseffektiv träning under cancerbehandling är och om träning kan ha effekt på andra biverkningar från cancerbehandling.

PHYSical training and CANcer, PHYS-CAN

Phys Can är stort forskningsprojekt som startade hösten 2014 och som kommer att genomföras i tre städer i Sverige (Uppsala, Lund, Linköping). Projektet riktar sig till personer som nyligen diagnosticerats med bröst-, prostata- eller kolorektalcancer och som ska påbörja adjuvant cancerbehandling såsom strålning, cellgifter och/eller antihormonell behandling.

Syftet med studien är att studera vilken träningsintensitet som har bäst effekt på cancerrealterad trötthet och hur ett träningsbeteende kan bibehållas över längre tid. Alla deltagare kommer att träna styrketräning i grupp med andra deltagare 2 gånger per vecka under 6 månader och samtidigt träna konditionsträning på egen hand. Träningsintensiteten kommer att vara 40-50% (moderat intensitet) eller 80-90% (hög intensitet) av maximal styrka respektive syreupptagningsförmåga. Motiverande och självreglerande strategier kommer att ges till hälften av deltagarna. Studien kommer att bidra med viktig kunskap om förändring av träningsbeteende hos patienter under adjuvant behandling. Resultaten kommer också att tillföra värdefull kunskap om effekter av fysisk träning på cancerrelaterad fatigue samt optimalt innehåll, intensitet och upplägg av fysisk träning för patientgruppen.

Läs mer på andra hemsidor

Läs mer om cancerrelaterad fatigue på Cancerfondens hemsida.

Läs mer om praktiska råd och tips om motion och sjukgymnastik vid cancer på 1177 Vårdguidens hemsida.