Hur är det att delta i Phys-Can?

Deltagare berättar om hur det är att delta i projektet

Forskare berättar om Phys-Can studien

Karin Nordin som är ansvarig forskare berättar om Phys-Can studien.

Fysioterapeut berättar om träningen i Phys-Can

Ingrid Demmelmaier som är ansvarig för träningen i Phys-Can berättar om träningen.