Vad handlar Phys-Can om och hur är det att delta i Phys-Can studien?

Titta på videoklipp med deltagare, ansvarig forskare och fysioterapeut som berättar om Phys-Can studien.

Phys-Can i media

SVT Rapport 5 okt 2017

Malou efter 10 17 mars 2017

P1 Morgon 8 jan 2016

Vetenskapsradion 20 april 2013

Information om Phys-Can studien för vårdpersonal

Phys-Can studie är en multicenterstudie som startade i mars 2014.

Syftet med studien är att studera effekterna av fysisk träning med hög eller låg/måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier med avseende på att förebygga och minimera fatigue, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall, att förstå biologiska mekanismers (inflammation och cytokiner) betydelse i utvecklandet och vidmakthållande av fatigue samt utvärdera hälsoekonomiska aspekter.

Deltagaren kommer att randomiseras till en av fyra möjliga träningsgrupper; låg/måttlig intensiv träning, högintensiv träning, låg/måttlig intensiv träning med beteendestöd eller högintensiv träning med beteendestöd.

Rekrytering till studien

Lämpliga patienter identifieras av projektanställda på remissgenomgångar och ronder som ingår i rutinsjukvårdens verksamhet. Rekryteringen kommer att ske före personen påbörjar neoadjuvant/ adjuvant cancerbehandling. Information och förfrågan om att delta i studien sker i samband med ett besök där personen får information och/eller det beslutas att personen ska ha adjuvant behandling. I vissa fall lämnas skriftlig information ut till patienten som sedan blir kontaktad via telefon. 

Behandlande läkare gör en bedömning om patienten kan tillfrågas om deltagande i studien eller om något exklusionskriterium föreligger. För att bedöma om det föreligger några exklusionskriterier utgår läkaren från en checklista. Efter läkarbesöket får forskningspersonen träffa, eller blir uppringd av, forskningsassistent som ger utförlig information om vad deltagandet i studien innebär.

Ett deltagande i studien innebär att:

  • Under 6 månader skall deltagaren träna styrketräning två dagar i veckan (med för syftet utbildade tränings coacher/instruktörer) samt träna konditionsträning på egen hand.

  • Deltagaren får göra maximala syreupptagningstest (VO2 max test) – ett konditionstest som görs före start av behandling, efter sex månader samt ett år efter avslutad träningsintervention. Deltagaren går/springer på ett löpband så länge som personen orkar. Under testet mäts syreförbrukning och puls.

  • Deltagaren kommer att bära en rörelsemätare för att registrera personens fysiska aktivitetsnivå. Detta görs vid fem tillfällen under en femårsperiod. Deltagaren kommer också registrera sin fysiska aktivitet i en dagbok. Dagboken fylls i vid sex tillfällen under en femårsperiod.

  • Deltagaren kommer att besvara frågeformulär om bland annat trötthet, livskvalitet och fysisk aktivitet före start av behandling och sedan vid sex tillfällen under en femårsperiod.

  • Deltagaren får lämna blodprover vid fyra tillfällen under en femårsperiod.