Forskare i Phys-Can

Sverige

Karin Nordin, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Ansvarig forskare för Phys-Can

Sussanne Börjeson, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet. Ansvarig för studiens genomförande i Linköping

Maria Hellbom, fil dr i vårdvetenskap vid Lunds universitet och Katarina Sjövall, med dr i vårdvetenskap vid Lunds universitet. Ansvariga för studiens genomförande i Lund

Birgitta Johansson, docent i vårdvetenskap vid Uppsala universitet

Ingrid Demmelmaier, docent i fysioterapi vid Uppsala universitet. Projektkoordinator

Helena Igelström, med dr vid Uppsala Universitet

Peter Nygren, professor i onkologi vid Uppsala universitet

Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi vid Uppsala universitet

Hannah Brooke, postdoc Uppsala universitet

Karianne Vassbakk Brovold, postdoc Uppsala universitet

Doktorander

Anne-Sophie Mazzoni, Uppsala universitet

Anna Henriksson, Uppsala universitet

Anna-Karin Ax, Linköpings universitet

Ann Christin Helgesen Björke, Universitet i Agder, Kristiansand, Norge

Tim Schauer, Köpenhamns universitet, Danmark

Internationella forskare

Sveinung Berntsen, professor i idrottsvetenskap vid Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge

Truls Raastad, professor vid Idrottshögskolan i Oslo, Norge

Pernille Höjman, med dr vid Centre of Inflammation and Metabolism, Rigshospitalet, Danmark

Neil K. Aaronson, professor vid Netherlands Cancer Institute och University of Amsterdam, Netherlands

Laurien Buffart, med dr vid VU University medical center, Amsterdam, Netherlands

Galina Velikova, professor i onkology, University of Leeds, United Kingdom